Nieszawa

0
737
Rate this post

Podstawowe informacje:

Miasto (ok. 2 000 mieszk.) położone nad Wisłą, 9 km od Ciechocinka. Dawny port rzeczny. Kąpielisko, przystań. Początek czerwonego szlaku turystycznego im. Stanisława Noakowskiego, o dł. 18 km, prowadzącego do Ciechocinka.

Historia:
Nieszawa trzykrotnie zmieniała swoje położenie. Pierwszą Nieszawę, położoną koło Torunia, spalili Krzyżacy w 1424 r. Druga, położona naprzeciw Torunia i jego handlowy konkurent, została zburzona na wniosek mieszkańców Torunia w 1460 r. Wówczas przeniesiono ją na obecne miejsce w połowie drogi między Toruniem a Włocławkiem. Tutaj Kazimierz Jagiellończyk wydał w 1454 r. statuty nieszawskie, które umacniały pozycję szlachty.

Ciekawe miejsca:
Zabudowa mieszkalna (murowana i drewniana) Nieszawy pochodzi w większości z XIX w. i ma jednolity, klasycystyczny charakter. Przy rynku klasycystyczny, piętrowy ratusz z l. 1821-59. Nad miastem dominuje duża bryła gotyckiego, jednonawowego kościoła paraf. św. Jadwigi wzniesionego w latach 1460-68, z wieżą dobudowaną w 1592 r. i trzema kaplicami. Pierwszą z nich, renesansową, dobudowano w XVI w. do prezbiterium, w 1637 r. dobudowano drugą, barokową, do nawy kościelnej od pn., w 1705 r., również barokową – do nawy od południa. Wewnątrz (poza nawą) sklepienia kolebkowo-krzyżowe. Wewnątrz kościoła m.in. późnorenesansowy ołtarz główny z pocz. XVII w. oraz barokowe rzeźby i obrazy. Ceglane ściany kościoła dekorowane są z zewnątrz biało tynkowanymi blendami i wnękami okiennymi.
W Nieszawie jest muzeum biograficzne Stanisława Noakowskiego (1867-1928) – urodzonego tu wybitnego architekta i rysownika. Urodził się on w klasycystycznym dworku z 1849 r. stojącym koło kościoła paraf, (obecnie mieści się tu plebania). W mieście znajduje się ponadto barokowy kościół Franciszkanów z XVII/ XVIII w. z rokokowym wyposażeniem wnętrza.