Podróże służbowe

0
707
Rate this post

Czy podróże służbowe można uznać za formę turystyki? Jeżeli są one organizowane tylko po to, aby nawiązywać, podtrzymywać, czy poszerzać kontakty z klientami lub kontrahentami, to niekoniecznie. Ale, jeśli pomiędzy spotkaniami biznesowymi, pracownik ma czas na zwiedzanie miejsc, na poznawanie nowych ludzi, kultury i tradycji danego miejsca, to wówczas jest to turystyka.

O tym, że istnieje skuteczne połączenie pracy na wyjeździe służbowym i wypoczynku, świadczy choćby fakt, że istnieje coś takiego, jak turystyka biznesowa, której podróże służbowe są jedną z form. To, co je charakteryzuje, to najczęściej indywidualny charakter podróży. Oczywiście, zdarzają się i takie sytuacje, kiedy razem wyjeżdża kilku pracowników, ale to właśnie wyjazdy indywidualne przeważają.

Turystyka biznesowa, w tym podróże służbowe, jest bardzo specyficznym charakterystycznym rodzajem turystyki. A jednocześnie jest turystyką coraz dynamiczniej rozwijającą się w naszym kraju i możemy powiedzieć, że tendencja ta będzie wzrastać.