Weekend w Głogowie

0
855
Rate this post

Weekend w Głogowie

Głogów leży w województwie dolnośląskim, niedaleko Legnicy. Pierwsze wzmianki o warownym grodzie pochodzą już z 1010 i 1017 roku, kiedy nie mógł zostać zdobyty przez armię cesarza Henryka II. Jednak największą sławę miasto zdobyło opierając się najazdowi wojsk Henryka V w 1109 r. W czasie podziałów dzielnicowych Polski Głogów znalazł się w granicach księstwa należącego do Księcia Konrada (1177- 1203). Od roku 1241 należał do Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego. Największe zniszczenia grodu nastąpiły jednak dopiero podczas II wojny światowej. Po jej zakończeniu miasto zaczęto odbudowywać.

Co warto zobaczyć we współczesnym Głogowie?
– pierwotny zamek kasztelański wzniesiony w XII wieku, który poddawany jest pracom adaptacyjnym na nowy ośrodek kulturalny miasta,
– mury miejskie, których powstanie datuje się na XIV i XV wiek, zachowały się obecnie w niewielkich fragmentach,
– kolegiatę NP Marii, której pierwotna budowla powstała w XIII wieku i była trzynawową bazyliką. Obecna świątynia powstała w 1413 – 1466 roku, jak budowla gotycka z cegły o założeniu trzynawowym. Bazylika stanowiła ciekawy kompleks, który uległ zniszczeniu w 1945 roku. Ocalała tylko jedna rzeźba księżnej Salome, żony Konrada, która jest przykładem monumentalnej plastyki gotyckiej na terenie Polski. Jej powstanie datuje się na rok 1350,
– ruiny kościoła św. Mikołaja, z XIII w. Został on przebudowany w XV wieku. Po zniszczeniach wojennych zachował się tylko w murach kapitalnych z niewielkimi fragmentami sklepień krzyżowo-żebrowych,
– dawny kościół Jezuitów, pochodzący z okresu baroku (wzniesiony w 1696-1710 r). Po wojnie kompletnie zniszczony, dziś częściowo odbudowany. Jest to budowla murowana trzynawowa, której nawy boczne są obecnie kaplicami nakrytymi sklepieniami kolebkowymi z lunetami.