ZSRR – co to było?

0
1108
Rate this post

ZSRR – co to było?

Najmłodsze pokolenia Polaków i Europejczyków w ogóle, na hasło „ZSRR” reagują zazwyczaj zdziwioną miną i nie wiedzą, o co chodzi. A było to państwo, które przez ponad siedem dekad zajmowało naprawdę ważną rolę na mapie świata i dominowało po jego wschodniej stronie. Dzisiaj wyjaśnimy dokładniej, czym tak naprawdę ZSRR było i jak to działało. Zacznijmy od objaśnienia tajemniczego skrótu, a dokładniej akronimu.

Za czterema literkami ZSRR kryje się Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Było to zatem państwo socjalistyczne, jeśli nie komunistyczne, złożone z kilku – z Rosją na czele. Poza Rosją w skład ZSRR wchodziły między innymi dzisiejsza Białoruś, Ukraina, jak również Gruzja, Kazachstan, Azerbejdżan czy też inne kraje. Sam Związek rozpadł się dość burzliwie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, co zakończyło również erę komunizmu w bloku wschodnim Europy. Zmiany, które wtedy zaszły były naprawdę fundamentalne i warto je docenić, bo zmieniła się nie tylko mapa polityczna, ale i sytuacja pod wieloma względami.